KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

“Kiểm soát giá trị, vững chắc thành công”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn Bộ phận kiểm toán xây dựng cơ bản của chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán các Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án, kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của công tác kế toán, kiểm tra tính đúng đắn của các chỉ tiêu về tài sản, tiền vốn, công nợ; tính hợp pháp của các chứng từ gốc, các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu.

Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản

Kiểm tra đánh giá tính pháp lý của Dự án và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tƣ xây dựng công trình

– Tập hợp, sắp xếp phân loại hồ sơ và tài liệu, kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ công trình.

– Kiểm tra sự tuân thủ quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB.
– Kiểm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

– Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu và đơn vị khác có liên quan.

Kiểm tra nguồn vốn đầu tư của dự án

Đối chiếu số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán do chủ đầu tư báo cáo với số xác nhận của cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán liên quan để xác định số vốn đầu tư thực tế thực hiện.

Kiểm tra chi phí đầu tư

– Đối chiếu các nội dung công việc, khối lượng (số lượng) trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư hoặc nhà thầu với nội dung công việc khối lượng (số lượng) trong các biên bản nghiệm thu hoàn thành.
– Đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư hoặc nhà thầu với đơn giá trong dự toán được duyệt đảm bảo phù hợp với định mức, đơn giá của Nhà nước hoặc phù hợp với nguyên tắc lập định mức, đơn giá theo quy định của Nhà nước.

– Qua đó xác định được giá trị quyết toán của công việc hoặc gói thầu do chủ đầu tư (ban quản lý dự án) hoặc nhà thầu thực hiện.

Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản

Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản

– Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, dịch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác không thuộc phạm vi bảo hiểm.

– Chi phí đầu tư cho khối lượng công việc được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

– Kiểm tra số lượng và giá trị tài sản theo 2 loại: tài sản cố định và tài sản lưu động; nguyên giá (đơn giá) của từng nhóm (loại) tài sản theo thực tế chi phí và theo giá quy đổi về thời điểm bàn giao tài sản đưa vào sản xuất, sử dụng.

Nhận xét đánh giá, kiến nghị

– Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án.
– Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan

công-ty-kiểm-toán-ATC-Việt-Nam

Bạn cần nhà tư vấn sắc bén và tận tâm?

028 62 81 3333 0963 728 789

Thứ 2 - 6: 8:00 - 18:00 Thứ 7: 8:00 - 12:00

 Địa chỉ Trụ sở: Tầng 2 toà nhà vietsale, 32 C-D Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM.

Công Ty TNHH Kiểm Toán ATC Việt Nam

Để lại cảm nhận của bạn