KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

“Kiểm soát giá trị, vững chắc thành công”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn Bộ phận kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp các dịch vụ mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định pháp luật bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Được dựa trên Quy trình Kiểm toán chuẩn của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và thiết kế với trọng tâm là các lĩnh vực rủi ro chủ chốt, dựa trên đặc trưng hoạt động kinh doanh của khách hàng như lĩnh vực hoạt động, áp lực cạnh tranh, rủi ro cố hữu và văn hóa công ty. Chúng tôi cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho các tập đoàn, Tổng công ty với quy mô lớn.

Soát xét thông tin tài chính

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và soát xét báo cáo tài chính quá khứ. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán vì các thủ tục soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp và áp dụng các thủ tục phân tích trên các thông tin tài chính. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể đem lại mức độ đảm bảo theo yêu cầu và nhất là tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán về những công việc đặc biệt

Kiểm toán vốn chủ sở hữu; Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận; Kiểm toán Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế.

Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Tại từng thời điểm, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi sẽ trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu đó và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện các thủ tục này, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản báo cáo kết quả kiểm tra trong đó nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được

công-ty-kiểm-toán-ATC-Việt-Nam

Bạn cần nhà tư vấn sắc bén và tận tâm?

028 62 81 3333 0963 728 789

Thứ 2 - 6: 8:00 - 18:00 Thứ 7: 8:00 - 12:00

 Địa chỉ Trụ sở: Tầng 2 toà nhà vietsale, 32 C-D Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM.

Công Ty TNHH Kiểm Toán ATC Việt Nam

Để lại cảm nhận của bạn